in

Da li znate šta znače prezimena koja se završavaju na “IĆ”: Evo odgovora

Većina porodica na prostorima bivše Jugoslvije nosi prezime po nekom od svojih predaka iz XIX veka.

Većina porodica na prostorima bivše Jugoslvije nosi prezime po nekom od svojih predaka iz XIX veka.

Prezime ili porodično ime, rođenjem nasljeđujemo od predaka. Uz ime koje nam daju na rođenju i koje predstavlja našu ličnost i nas same, prezime označava porijeklo, korijene i tradiciju.

Prezime je nastalo u drugoj polovini XIV vijeka. Srpska prezimena su uglavnom nastajala tako što se nastavak -ić, -ev ili -ov dodavao imenu oca, majke, dede ili nekoj drugoj osnovi.

Sufiks “ić” je slovenski deminutiv čija je osnovna uloga u stvaranju patronima i matronima:

Patronim označava da je prezime nastalo od oca (npr. prezime Jovanović je nastalo od imena Jovan na koje je dodat nastavak “ov” što označava pripadnost i na kraju je pridodat deminutivni nastavak “ić” što znači maleni ili mladi).

Matronim označava prezime nastalo od majke (npr. prezime Sarić – u ovom slučaju će na ima samo doda nastavak “ić”)

Većina porodica u Srbiji nosi prezime po nekom od svojih predaka iz XIX vijeka. Uzrok ovoj pojavi leži u činjenici da su se prezimena u Srbiji do druge polovine XIX veka mijenjala iz generacije u generaciju, tako da je većina stanovništva nosila prezime po imenu oca. Tako se dešavalo da u jednoj kući tri različite generacije imaju tri različita prezimena. U to vrijeme, stara, rodovska prezimena bila su mahom u manjini. Godine 1851. knez Aleksandar Karađorđević je donio ukaz o nepromjenljivosti prezimena, čime je u većoj mjeri zaustavljen proces mijenjanja istih.

Autor: Mirza D.

Sjećate li se još ove žene? Nećete vjerovati kako ona danas izgleda

Tužan život nasljednice carstva Bulgari: Sina joj oteli pa mu odsjekli komad uha