in ,

U čak 93,8 posto veza sve ili većinu kućanskih poslova obavljaju žene, slično i kada je riječ o brizi za djecu

U Bosni i Hercegovini još uvijek postoji izrazita rodna neravnopravnost u obavljanju kućanskih poslova i brizi za djecu, što ostavlja negativne posljedice na privatan i profesionalan život žena – pokazalo je nedavno istraživanje Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

“Istraživanje o uticaju rodne podjele porodičnih i kućanskih poslova na profesionalni život zaposlenih žena u Bosni i Hercegovini” je obuhvatilo teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, metodom ankete “licem u lice” na reprezentativnom uzorku od 500 žena. Intervjuisane su žene starosti između 18 i 65 godina, koje žive sa svojim (vjenčanim ili nevjenčanim) partnerom minimalno godinu dana i koje su zaposlene (bilo koji oblik plaćenog rada izvan kuće).

Iz rezultata je očito da zaposlene žene zaista rade “drugu smjenu” kod kuće, u čak 93,8 posto veza sve ili većinu rutinskih kućanskih poslova obavljaju isključivo žene, a u većini veza (80,8 posto) žena je ta koja radi sve ili većinu poslova vezanih za brigu o djeci.

Sve to ostavlja negativne posljedice na privatni i profesionalni život žena, tačnije, ostavlja im pet puta manje vremena za odmor, za lični i profesionalni napredak i usavršavanje, učestvovanje u društvenim aktivnostima ili pak politici.

Konkretno, podaci pokazuju da je obavljanje rutinskih kućanskih poslova izuzetno neravnopravno podijeljeno između žena i njihovih partnera. Naime, u čak 93,8 posto veza sve ili većinu navedenih poslova obavljaju žene. Tek u 5,6 posto veza partneri ih obavljaju podjednako, dok u 0,6 posto slučajeva (preciznije u tri veze) sve ili većinu rutinskih kućanskih poslova obavlja muškarac.

Pored toga, izrazito je neravnopravna raspodjela poslova vezanih za brigu o djeci. Naime, u većini veza (80,8 posto) žena je ta koja radi sve ili većinu poslova. U manje od petine veza (18 posto) partneri ravnopravno dijele poslove, a u 1,2 posto veza partner je taj koji radi sve ili većinu poslova vezanih za brigu o djeci.

PROČITAJTE  Idealan posao: Zaradite 4.700 eura za održavanje vile u Italiji

Situacija je nešto povoljnija kada su u pitanju povremeni kućanski poslovi (plaćanje računa (režije i sl.), obavljanje sitnih poslova izvan kuće, održavanje okućnice/bašte/vrta, održavanje stana, održavanje automobila, te manji kućanski poslovi. Ovakve poslove većinski (68,3 posto) obavljaju muževi/partneri.

Međutim, uzevši u obzir sve navedene kućanske i porodične obaveze koje padaju na teret žena, kao i zahtjeve koje imaju na poslu, iznenađujuće mali procenat žena – manje od desetine – ističe da se obaveze na poslu mnogo i izrazito mnogo sukobljavaju sa njihovim porodičnim obavezama, a četvrtina navodi da takvih sukoba nema. Podjednak procenat žena morao je, zbog brige o djeci i njihovog odgoja, odustati od karijere (17,9 posto), raditi skraćeno radno vrijeme (17 posto) i prekinuti radni odnos (17 posto). 16,8 posto žena je radi obavljanja kućanskih poslova i ostalih porodičnih obaveza moralo odustati od stručnog usavršavanja (16,8 posto) ili od poslovnog putovanja (16,2 posto).

Istraživanje, obradu i analizu podataka realizovao je “Custom concept” Sarajevo a finansirano je sredstvima švedske SIDE u okviru Finansijskog instrumenta za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (FIGAP).

Situacija je nešto povoljnija kada su u pitanju povremeni kućanski poslovi (plaćanje računa (režije i sl.), obavljanje sitnih poslova izvan kuće, održavanje okućnice/bašte/vrta, održavanje stana, održavanje automobila, te manji kućanski poslovi. Ovakve poslove većinski (68,3 posto) obavljaju muževi/partneri.

Međutim, uzevši u obzir sve navedene kućanske i porodične obaveze koje padaju na teret žena, kao i zahtjeve koje imaju na poslu, iznenađujuće mali procenat žena – manje od desetine – ističe da se obaveze na poslu mnogo i izrazito mnogo sukobljavaju sa njihovim porodičnim obavezama, a četvrtina navodi da takvih sukoba nema. Podjednak procenat žena morao je, zbog brige o djeci i njihovog odgoja, odustati od karijere (17,9 posto), raditi skraćeno radno vrijeme (17 posto) i prekinuti radni odnos (17 posto). 16,8 posto žena je radi obavljanja kućanskih poslova i ostalih porodičnih obaveza moralo odustati od stručnog usavršavanja (16,8 posto) ili od poslovnog putovanja (16,2 posto).

PROČITAJTE  Svaki dan jedete piletinu? Evo kako se to odražava na vaše zdravlje...

Istraživanje, obradu i analizu podataka realizovao je “Custom concept” Sarajevo a finansirano je sredstvima švedske SIDE u okviru Finansijskog instrumenta za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (FIGAP).

UŽAS U SRBIJI / Žena i dijete bačeni sa terase na ulicu: Ljekarske ekipe zatekle prizor koji nikad neće zaboraviti

Pozlaćeni namještaj i bašta nasred terase! Zavirite u stanove Branke Sovrlić u Sarajevu i Beogradu