in

Za ravoj samopouzdanja i kognitivnih sposobnosti, djeci je potrebna muzika

Istraživači su došli do pokazatelja koji govore da muzika značajno utječe na razvoj djeteta od samog rođenja, što se temelji na brojnim primjerima djece koja su vrlo rano pohađala časove klavira i pjevanja i kod kojih su zabilježene mnogo bolje mentalne funkcije i to tokom cijelog života

Istraživači su došli do pokazatelja koji govore da muzika značajno utječe na razvoj djeteta od samog rođenja, što se temelji na brojnim primjerima djece koja su vrlo rano pohađala časove klavira i pjevanja i kod kojih su zabilježene mnogo bolje mentalne funkcije i to tokom cijelog života.

Muzika u ranom djetinjstvu zaista poboljšava funkcioniranje mozga kod mlađe djece. Dakle, što prije uvedete dijete u svijet muzike, to će i rezultati biti mnogo bolji. Prednosti i pozitivan učinak koji muzika ima na razvoj vašeg djeteta su brojne:

– Muzika doprinosi razvoju samopoštovanja kod djece;

– Slušanje muzike utječe na ugrađivanje elementa discipline;

– Slušanje različitih tonova i instrumenata podstiče razvoj motorike, ali i razvoj kreativnosti;

– I ples i igra omogućavaju uspostavljanje tjelesne ravnoteže, koordinacije pokreta i ritma;

– Kroz muziku dijete će poboljšati svoje kognitivne sposobnosti, pogotovo sposobnost računanja, učenje abecede, naziva dana u sedmici, adresa, telefonskih brojeva i slično.

Autor: E. S.

Ana Bekuta se prijavila za pomoć države u iznosu od 100 eura: Moj unuk je već dobio, a ja još nisam

Znate ko je doktor iz Srbije koji je uhapšen u Austriji? Informacije su sledile javnost