in

Zagonetka: Koliko je bilo pacijenata u psihijatrijskoj bolnici?

Na osnovu datih informacija, izračunajte koliko je pacijenata u bolnici.

Možete li riješiti ovu zagonetku? Na osnovu datih informacija, izračunajte koliko je pacijenata u bolnici.

Neželjeni efekat novog lijeka izazvao je haos u bolnici i mnogi ljudi su bili napadnuti. Zašto?

Poslije primjene jednog novog lijeka kod pacijenata se iznenada pojavilo neželjeno dejstvo i oni su počeli da ujedaju nekoga jednom dnevno.

Srećom, ovaj neželjeni efekat trajao je samo sedam dana.

Kada se sve smirilo, doktor je primijetio da svaki pacijent ima po dva ugriza, a sam doktor je bio ujeden 100 puta.

Koliko je pacijenata bilo na klinici?

Rješenje:

Ako broj pacijenata označimo sa X, ukupan broj ugriza u toj jednoj sedmici je 7X, broj ugriza kod pacijenata je 2X, a ukupan broj ujeda je 100, slijedi jednačina:

7Х − 2Х = 100
5Х = 100
X = 100:5
X = 20
Na klinici je bilo 20 pacijenata

Autor: K. B.

Pijete gorku kafu? Evo šta to govori o vama

Bane Vidaković o svojim porocima: Dilerima sam kupio pet “mercedesa”